Miejski Zakład Pogrzebowy
w Pabianicach
ul. Kilińskiego 57/59,
95-200 Pabianice
tel.: (+48 42) 215 12 60

e-mail: biuro@mzppabianice.pl
serwis www: mzppabianice.pl
NIP: 731-20-30-629
REGON: 101011155
Całodobowy Przewóz
Ciała Osoby Zmarłej
607-031-100

Udostępnianie informacji publicznej

Treść

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, zakład powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje zakład, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji zakład powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez zakład w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach, ul. Kilińskiego 57/59, 95-200 Pabianice;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu;
  • przesłać na numer fax: (+48 42) 212 12 60;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mzppabianice.pl

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zakład ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas zakład może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku zakład, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora Zakładu, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

W przypadku bezczynności zakładu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij